Công ty
Sản phẩm
Oxit nhôm màu nâu
Oxit nhôm trắng
Oxit nhôm màu hồng
Hạt thủy tinh phản quang
Bề mặt mài bánh xe
Bánh mài không trung tâm
Bánh mài bên trong
Phó trắng hợp nhất Alumina
Resinoid mài bánh xe
Cắt bánh xe
Silicon Carbide Grit
Cast Steel Shot